Magyar Közlöny 2012/53

Olvasási idő: 2 – 4 perc

9/2012. (V. 3.) NGM rendelet: Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet, valamint a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról – 8887

42/2012. (V. 3.) VM rendelet: A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosításáról – 8888

43/2012. (V. 3.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól – 8888

44/2012. (V. 3.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 8904

1134/2012. (V. 3.) Korm. határozat: Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. Cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról – 8938

1135/2012. (V. 3.) Korm. határozat: A nukleáris biztonságról létrejött egyezmény szerinti Rendkívüli Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató Rendkívüli Felülvizsgálati Értekezleten való magyar részvételről – 8938

1136/2012. (V. 3.) Korm. határozat: Az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének megállapításáról, továbbá az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében egyes kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről – 8939

1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat: A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról – 8962

1138/2012. (V. 3.) Korm. határozat: A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséről – 8967

53/2012. (V. 3.) ME határozat: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 8969

54/2012. (V. 3.) ME határozat: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti szabadkereskedelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 8969

55/2012. (V. 3.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről – 8970

56/2012. (V. 3.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 8970

57/2012. (V. 3.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 8971

Letölthető PDF-ben.