Magyar Közlöny 2012/56

Olvasási idő: 3 – 4 perc

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet: Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről – 9237

5/2012. (V. 10.) HM rendelet: A katonák baleseti járadékáról, valamint szolgálati járandóságát, rögzített nyugdíját és a hősi halott katonák után járó kiegészítő hozzátartozói támogatást megállapító szerv kijelöléséről – 9251

27/2012. (V. 10.) KIM rendelet: Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról – 9252

1/2012. KMPJE jogegységi határozat: A Kúria közigazgatási-munkaügyi polgári jogegységi határozata – 9253

119/2012. (V. 10.) KE határozat: Hivatalvezetői felmentésről – 9256

120/2012. (V. 10.) KE határozat: Hivatalvezetői felmentésről – 9256

121/2012. (V. 10.) KE határozat: Hivatalvezetői felmentésről – 9256

122/2012. (V. 10.) KE határozat: Hivatalvezető-helyettesi felmentésről – 9257

123/2012. (V. 10.) KE határozat: Főigazgatói kinevezésről – 9257

124/2012. (V. 10.) KE határozat: A 228/2010. (IX. 17.) KE határozat hatályon kívül helyezéséről – 9257

1139/2012. (V. 10.) Korm. határozat: Az Audiovizuális Előadások Védelméről szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására történő felhatalmazásról – 9258

1140/2012. (V. 10.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 9258

1141/2012. (V. 10.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 9260

1142/2012. (V. 10.) Korm. határozat: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról – 9262

1143/2012. (V. 10.) Korm. határozat: A TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú projekt (Újra tanulok) támogatásának jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről – 9262

1144/2012. (V. 10.) Korm. határozat: A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról, és egyes prioritásai hazai társfinanszírozási keretének növeléséről – 9265

1145/2012. (V. 10.) Korm. határozat: Az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 2011. évi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését célzó pályázataival összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról – 9303

1146/2012. (V. 10.) Korm. határozat: Egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok végrehajtásának felelőseiről – 9308

Letölthető PDF-ben.