Céghírnök 2012/5

Olvasási idő: < 1 perc

  • Gadó Gábor: A korlátolt felelősségű társaság tulajdonába adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás utólagos elidegenítésének jogi feltételei II.
  • Erdős Károly – Nagy Dávid: Csőd-helyzetkép 2010/11. VI.
  • Szabó Gergely: Gazdasági társaságok a szindikátusi kötelemben
  • Csőke Andrea: A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek fizetésképtelenségi eljárásai IV.