Európai Jog 2012/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • dr. Szabolcsi László: A bűnügyi célú adatmegőrzési kötelezettség közösségi jogi összefüggései

Európai Jogi Fórum

  • dr. Karsai Krisztina: Az európai kriminálpolitika megszületése
  • Czugler Péter Áron: Közös európai adásvételi jog — alapkérdések

Jogharmonizáció

  • dr. Alföldi Ágnes Dóra: A családon belüli erőszak megelőzésének és kezelésének nemzetközi és európai uniós eszközeiről

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata

  • Objektív felelősség és az arányosság elve — Az Európai Bíróság ítélete a C-210/10. sz. Urbán Márton kontra Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága ügyben

Aktuális

  • Bartha Ildikó: Európa — kultúra — jog. Gondolatok Király Miklós angol nyelvű monográfiájáról