Közjogi Szemle 2012/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Fókusz

 • Lápossy Attila – Szajbély Katalin: Az Alaptörvény Átmeneti Rendelkezéseinek alkotmányosságáról

Figyelő

 • Tóth Gábor Attila: Bizalom és bizalmatlanság egyensúlya az alkotmányos struktúrákban
 • Vincze Attila: Származékos pénzügyi tranzakciók és a helyi önkormányzatok
 • Hoffman István: Modellváltás a megyei önkormányzatok feladat- és hatásköreinek meghatározásában: generálklauzula helyett enumeráció?
 • Bordás Mária: A “hatékony” állam győzelme a jogállam fölött? (II. rész)

Futurum

 • Orbán Balázs András: A névviseléshez való jog — elméletben és gyakorlatban
 • Haraszti Margit Katalin: A terrorista méltósága. A kínvallatás alapjogi dilemmái (I. rész)

Faktum

 • Naszladi Georgina: Eldőlt a korábbi alkotmánybírósági határozatok jogi sorsa

Fórum

 • Tóth Judit – Szalayné Sándor Erzsébet – Nagy Boldizsár: Vita a szabad költözéshez visszavezető útról
 • Mirela Župan – Fülöp Péter: Contemporary Legal Challenges: EU – Hungary – Croatia
 • Fazekas János: Egy komplex magyar kormányzati modell elméleti megalapozása