Jogtudományi Kölzöny 2012/6

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány

  • Vida Sándor: Teleologikus (célkutató) jogértelmezés az EU Bíróságának gyakorlatában
  • Gurbai Sándor: Autonómia, akarat, választás. A cselekvőképesség szabályozása az Új Polgári Törvénykönyv tervezetében
  • Vasadi Máté: Kollízió a Ptk.-ban — a korlátozottan cselekvőképes nagykorúak végrendelkezéséről

Szemle

  • Tóth Mihály: Életfogytig tartó szabadságvesztés és a remény joga újabb emberi jogi döntésekben

Jogirodalom, jogélet

  • Hámori Antal: Jogtörténeti tanulmánykötet a borról