Magyar Közlöny 2012/103

Olvasási idő: 2 – 4 perc

211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 17468

212/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet: A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 17483

213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet: Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról – 17485

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet: Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról – 17493

215/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésére szolgáló beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről – 17504

11/2012. (VII. 30.) EMMI rendelet: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról – 17505

14/2012. (VII. 30.) HM rendelet: A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak étkezési utalvánnyal való ellátásáról – 17540

15/2012. (VII. 30.) HM rendelet: A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységek és az ezek elvégzéséhez szükséges szakkiképzés követelményeiről – 17542

44/2012. (VII. 30.) NFM rendelet: A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012. (V. 9.) NFM rendelet módosításáról – 17551

80/2012. (VII. 30.) VM rendelet: A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról – 17552

81/2012. (VII. 30.) VM rendelet: A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról – 17555

 

Letölthető PDF-ben.