Magyar Közlöny 2012/75

Olvasási idő: 2 – 4 perc

2012. évi LXXIII. törvény: A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról  – 11948

30/2012. (VI. 21.) BM rendelet: A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól szóló 12/2012. (III. 30.) BM rendelet módosításáról  – 11950

37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet: Egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről  – 11951

54/2012. (VI. 21.) VM rendelet: Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának feltételeiről  – 11952

55/2012. (VI. 21.) VM rendelet: A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól  – 11960

56/2012. (VI. 21.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  – 11975

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről  – 11978

54/2012. (VI. 21.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról  – 12000

1201/2012. (VI. 21.) Korm. határozat: A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2012. május 30. és június 14. között Genfben sorra kerülő 101. ülésszakán való részvételről  – 12001

1202/2012. (VI. 21.) Korm. határozat: A Balassi Intézet határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatai ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról  – 12002

75/2012. (VI. 21.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról  – 12004

76/2012. (VI. 21.) ME határozat: Az Országos Statisztikai Tanács elnökének megbízásáról –  12004
Letölthető PDF-ben.