Magyar Közlöny 2012/79

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2012. évi LXXXIII. törvény: A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról  – 12231

2012. évi LXXXIV. törvény: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  – 12232

2012. évi LXXXV. törvény: Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről  – 12242

132/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet: A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről  – 12253

133/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet: A teljes hatályú apai elismerés egyszerűsítésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról  – 12254

134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet: Az egyes kormányrendeleteknek a műemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával összefüggő módosításáról  – 12255

31/2012. (VI. 28.) BM rendelet: A Köztársasági Őrezred megszüntetésével és más rendészeti tárgyú szervezeti változásokkal összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról  – 12264

32/2012. (VI. 28.) BM rendelet: Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról – 12286

6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelet: Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási, civil és kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  – 12288

14/2012. (VI. 28.) NGM rendelet: A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket üzemeltető központi szerver működtetésének személyi, pénzügyi, műszaki és informatikai feltételeinek, valamint a központi szerver működtetőjét megillető szolgáltatási díj meghatározásáról  – 12289

15/2012. (VI. 28.) NGM rendelet: Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról – 12295

16/2012. (VI. 28.) NGM rendelet: A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról – 12313

59/2012. (VI. 28.) VM rendelet: Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  – 12325

60/2012. (VI. 28.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről  – 12332
Letölthető PDF-ben.