Magyar Közlöny 2012/82

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2012. évi LXXXVII. törvény: A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről  – 12484

2012. évi LXXXVIII. törvény: A termékek piacfelügyeletéről  – 12530

2012. évi LXXXIX. törvény: A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról – 12544

8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet: A várólistával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról és a betegek beutalásának szakmai rendjéről szóló miniszteri rendelet hatályon kívül helyezéséről – 12548

31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet: Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 12549

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről – 12638

62/2012. (VI. 29.) VM rendelet: A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről – 12698

31/2012. (VI. 29.) AB határozat: A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 8. § hatálybalépésének felfüggesztéséről – 12720

 

Letölthető PDF-ben.