Magyar Közlöny 2012/86

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2012. évi XCI. törvény: A Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről – 13084

2012. évi XCII. törvény: A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény kihirdetéséről – 13092

2012. évi XCIII. törvény: A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról – 13131

2012. évi XCIV. törvény: A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról – 13162

2012. évi XCV. törvény: A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről – 13166

146/2012. (VII. 5.) Korm. rendelet: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 13172

147/2012. (VII. 5.) Korm. rendelet: A tengeri hajók kötelező biztosításáról – 13190

2/2012. (VII. 5.) KüM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól – 13191

17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet: Egyes miniszteri rendeleteknek az új Munka Törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos módosításáról – 13208

55/2012. (VII. 5.) OGY határozat: Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 13219

56/2012. (VII. 5.) OGY határozat: Dr. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 13219

57/2012. (VII. 5.) OGY határozat: Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő mentelmi ügyében- 13220

 

Letölthető PDF-ben.