Magyar Közlöny 2012/85

Olvasási idő: 2 – 2 perc

33/2012. (VII. 4.) BM rendelet: Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012.évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet módosításáról – 13016

34/2012. (VII. 4.) BM rendelet: A büntetés-végrehajtási szervezet részéről abüntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, afogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról – 13017

39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet: Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról – 13018

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet: A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól – 13030

32/2012. (VII. 4.) AB határozat: A felsőoktatási hallgatói szerződéseket szabályozó egyes jogszabályi rendelkezések megsemmisítéséről – 13066

80/2012. (VII. 4.) ME határozat: Főiskolai rektor felmentéséről és főiskolai rektorok megbízásáról – 13081

 

Letölthető PDF-ben.