Magyar Közlöny 2012/84

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2012. évi XC. törvény: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról – 12860

142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet: Az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól – 12866

143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet: A címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról – 12873

144/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet: A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 12875

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet: A szén-dioxid geológiai tárolásáról – 12878

38/2012. (VII. 3.) NFM rendelet: Egyes földgáz árszabályozással és bányászattal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról – 12913

64/2012. (VII. 3.) VM rendelet: A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról – 12916

1222/2012. (VII. 3.) Korm. határozat: A 2007–13 évekre szóló regionális operatív programok indikátorokat érintő módosításáról – 12944

1223/2012. (VII. 3.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a címrend és egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról – 13004

1224/2012. (VII. 3.) Korm. határozat: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal címrendi besorolásának megváltoztatásáról – 13010

1225/2012. (VII. 3.) Korm. határozat: A Zsámbék 856, 831, 832 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő megszerzéséről és az ingatlanok további hasznosításáról – 13010

 

Letölthető PDF-ben.