Magyar Közlöny 2012/93

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2012. évi CI. törvény: A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról – 13572

2012. évi CII. törvény: A biztosítási adóról – 13582

2012. évi CIII. törvény: Az Erzsébet-programról – 13584

2012. évi CIV. törvény: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról – 13585

2012. évi CV. törvény: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról – 13590

2012. évi CVI. törvény: Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról – 13591

2012. évi CVII. törvény: A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról – 13602

2012. évi CVIII. törvény: A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról – 13605

156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet: Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 13611

9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet: A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról – 13613

33/2012. (VII. 13.) KIM rendelet: A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról- 13623

69/2012. (VII. 13.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról – 13624

85/2012. (VII. 13.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről és kinevezéséről – 13632

86/2012. (VII. 13.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 13632

 

Letölthető PDF-ben.