Magyar Közlöny 2012/95

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2012. évi CXIII.törvény: Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2004. évi bukaresti kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről – 13703

157/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet: Az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzatának 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, és az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzata 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Első Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről – 13821

158/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet: A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 13908

159/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet: Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 13910

160/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet: Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 13911

161/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet: Az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményről (TER) szóló, Genfben, 1992. december 17-én kelt Megállapodás, illetve Mellékletei felmondásáról – 13911

42/2012. (VII. 17.) NFM rendelet: A XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának rendjéről – 13912

33/2012. (VII. 17.) AB határozat: A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességéről – 13918

34/2012. (VII. 17.) AB határozat: A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény egyes alkotmányellenesnek minősített rendelkezései alkalmazásának kizárására irányuló indítványok elutasításáról – 13940

35/2012. (VII. 17.) AB határozat: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény egyes alkotmányellenesnek minősített rendelkezései alkalmazásának kizárására irányuló indítványok elutasításáról- 13952

Köf. 5017/2012/8. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 13963

Köf. 5045/2012/5. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 13966

1239/2012. (VII. 17.) Korm. határozat: A Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról – 13970

1240/2012. (VII. 17.) Korm. határozat: A Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének módosításáról – 13971

1241/2012. (VII. 17.) Korm. határozat: A „Kastélysziget Kulturális – Turisztikai Központ Edelény – A Cserehát és a Galyaság turisztikai fejlesztése az edelényi L’Huillier-Coburg-kastély vonzerejének fejlesztése révén” c. kiemelt projekt támogatásának növeléséről az Észak-Magyarországi Operatív Program keretét érintően – 13972

1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat: Az Ős-Dráva Programról – 13974

1243/2012. (VII. 17.) Korm. határozat: A Rubik-kockát bemutató nemzetközi vándorkiállítással kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez kapcsolódó rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 13975

1244/2012. (VII. 17.) Korm. határozat: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti, kormánytisztviselők határozott idejű áthelyezéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról – 13977

1245/2012. (VII. 17.) Korm. határozat: Az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményhez (TER) történő további, 2006–2010 közötti időszakra vonatkozó magyar csatlakozásról, valamint a TER Projekt Központi Iroda (PCO) 2006. december 31-ig történő működéséről szóló 2142/2006. (VIII. 23.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről – 13979

88/2012. (VII. 17.) ME határozat: A Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről – 13979

89/2012. (VII. 17.) ME határozat: A Fegyverkereskedelemről szóló Szerződés létrehozására adott felhatalmazásról – 13979

 

Letölthető PDF-ben.