Magyar Közlöny 2012/96

Olvasási idő: 4 – 7 perc

162/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet: Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 13983

163/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet: A központi államigazgatási szerveknél és azok helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról – 13984

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 13988

165/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet: A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 13992

166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet: A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról – 13993

36/2012. (VII. 19.) BM rendelet: A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról – 14000

10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet: Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 14013

10/2012. (VII. 19.) HM rendelet: A honvédelmi munkaügyi hatóság kijelöléséről és az ágazati munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól – 14037

43/2012. (VII. 19.) NFM rendelet: A gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2012. évi felhasználásának részletes szabályairól – 14038

1246/2012. (VII. 19.) Korm. határozat: Egyes kiemelt projektek – a Dél-Alföldi Operatív Program és a Dél-Dunántúli Operatív Program keretét érintő – támogatásának a növeléséről – 14044

1247/2012. (VII. 19.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről, valamint a TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1, TÁMOP-5.4.1-12/1, TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1 kiemelt projektek támogatásának jóváhagyásáról – 14046

1248/2012. (VII. 19.) Korm. határozat: A fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról – 14050

1249/2012. (VII. 19.) Korm. határozat: Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről – 14050

1250/2012. (VII. 19.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 14051

1251/2012. (VII. 19.) Korm. határozat: A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat, valamint a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásáról és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1221/2012. (VII. 2.) Korm. határozat módosításáról – 14051

1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat: A Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról – 14052

1253/2012. (VII. 19.) Korm. határozat: Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – 14055

1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat: A területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról  – 14060

1255/2012. (VII. 19.) Korm. határozat: Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hősök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekről szóló 1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról – 14062

1256/2012. (VII. 19.) Korm. határozat: A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról – 14062

90/2012. (VII. 19.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 14063

91/2012. (VII. 19.) ME határozat: Miniszterelnöki biztos felmentéséről – 14064

92/2012. (VII. 19.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 14064

 

Letölthető PDF-ben.