Infokommunikáció és Jog 2012/50

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmányok

  • Balogh Zsolt György – Polyák Gábor – Rátai Balázs – Szőke Gergely László: Munkahelyi adatvédelem a gyakorlatban

Joggyakorlat

  • Faludi Gábor – Grad-Gyenge Anikó: A cloud computing-alapú szolgáltatások szerzői jogi megítélésről
  • Gálik Mihály: Médiapolitika Magyarországon a rendszerváltozás után
  • Fazekas Balázs – Tóth András – Réczicza István: Az Európai Unió elektronikus hírközlés-szabályozásának 2009-es reformja és a reform utóélete
  • Kovács András – Polyák Gábor: Alternatív piacszabályozási eszközök. A hatósági szerződések, valamint az ön- és társszabályozás térnyerése
  • Rozgonyi Krisztina: Hatóságok konvergenciája: össze vagy vissza?
  • Sarkady Ildikó: Digitális átállás – Meddig?