Jogesetek Magyarázata – Hallgatói különszám 2011

Olvasási idő: 2 – 3 perc

  • Becánics Adrienn: Az Emberi Jogok Európai bíróságának ítélete az újságírói véleménynyilvánítás szabadságáról az Uj Péter-ügyben. Az újságírók büntetőjogi felelősségének kérdései a strasbourgi bírósági gyakorlatban
  • Deák Beáta: Az Európai Bíróság ítélete külföldi határozatok elismeréséről és végrehajtásáról. A gyermek meg nem hallgatásának következménye az ítélet végrehajtására
  • Mikola Orsolya Irén: Az Európai Bíróság ítélete az internetes személyiségi jogi jogsértésekről. Két ügy, egy precedens értékű döntés
  • Sinka Regina: Az Alkotmánybíróság határozata a 2004. évi külön juttatásokról. A hatáskörszűkítő szabály értelmezése
  • Szabó Levente: Az Alkotmánybíróság határozata a szervezetátalakítás szabadságáról. A Gazdasági Versenyhivatal vezetői kinevezésének, megbízatásuk idő előtti megszüntetésének alkotmányosságáról
  • Tarkó Izabel Ágnes: Az Európai Bíróság ítélete az uniós irányelvek horizontális közvetlen hatályának elismeréséről magánfelek közötti jogvitákban. Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényre juttatása a nemzeti jog ellenében
  • Tomasovszky Edit: Az Európai Bíróság ítélete egy dán munkavállaló ügyében. Kielégítő-e a végkielégítés?
  • Törő Blanka: A Debreceni Ítélőtábla végzése a vélt jogos védelemről. A jogszerű védekezés határainak kitágítása a jogalkalmazásban
  • Zsugyó Virág: Az Alkotmánybíróság határozata az alkotmánymódosítások alkotmányossági felülvizsgálatáról. Fogalmilag kizárt-e az alkotmányellenes alkotmánymódosítás?