Magyar Közigazgatás 2012/1

Olvasási idő: 2 – 2 perc

 • Területi Közigazgatás – Önkormányzatok Kerekasztal-beszélgetés. Moderátor: Temesi István. Résztvevők: Gasparics Emese, Fábián Adrián, Fábián Zsolt, Szegvári Péter

Tudományos közlemények:

 • Virág Rudolf: Az államigazgatási feladat- és hatáskör-telepítés új rendszere
 • Kalas Tibor: Az önkormányzatok és az igazságszolgáltatás
 • Hoffmann István: A járás helye a magyar közigazgatás rendszerében
 • Szegvári Péter: A főváros kétszintű szabályozási modellje
 • Szvercsák Szilvia: A helyi önkormányzatok szervei és társulásaik

Szakmai Fórum

 • Balás Endre: A jegyzői államigazgatási feladatkörök újradefiniálása a járási kormányhivatalok kialakítását követően
 • Kereszty Éva: A helyi önkormányzatok szerepe és lehetőségei a betegjogok érvényesítésében 2012-ig — és azután?
 • Pallai Katalin: Részvételi eljárások települési és közösségi viták és konfliktusok kezelésére
 • Kriskó Edina: Az önkormányzati katasztrófakommunikáció webkettes eszközei

Nemzetközi kitekintés

 • Fekete Leticia – Fibinger Anita: “Tedd jól a jót” — Az Európai Közigazgatási Hálózat eredményei a lengyel elnökség tükrében
 • EUPAN 57. Főigazgatói Határozat
 • Jenei Ágnes: Kommunikáló önkormányzatok, külföldi gyakorlatok

Szemle

 • Gáva Krisztián: Magyarország Alaptörvénye és annak átmeneti rendelkezései
 • Máthé Gábor: Gondolatok a nemzeti és az európai uniós jogról
 • Koi Gyula – Torma András: The Basic Law of Hungary. A First Commentary – Magyarország Alaptörvénye. Első kommentár című kötet recenziója