Jogtudományi Közlöny 2012/10

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány

  • Drinóczi Tímea: Gazdasági alkotmány az Alaptörvényben
  • F. Rozsnyai Krisztina: Hatásköri szabályok a közigazgatási perekben
  • Bodzási Balázs: Az álképviselet szabályozása a hatályos és az új Polgári Törvénykönyvben
  • Bérczes Viktor: A védő észrevételezési és indítványtételi jogával kapcsolatos kérdése a büntetőtárgyaláson

Szemle

  • Balogh-Békési Nóra: “Marbury felmentése”

Jogirodalom, jogélet

  • Vörös Imre: Két könyv a Partiumból
  • Szmodis Jenő: Átmeneti idők, munkajogi félmegoldások — Prugberger Tamás könyvéről