Jogtudományi Közlöny 2012/9

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Nagy Csongor István: A versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos versenyjogi tilalom szerkezete
  • Török Gábor – Boóc Ádám: Észrevételek a Ptk. 316. §-a vonatkozásában
  • Zoványi Nikolett: A légijáratok késésének megítélése a nemzetközi egyezmények és az európai jog tükrében

Szemle

  • Szuromi Szabolcs – Ferenczy Rita: Kérdések a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint a az egyházak, vallásfelekezetek jogállását szabályozó 2011. évi CCVI. törvény alapján bejegyzett egyházak nonprofit jellegéről
  • Vörös Judit: Néhány szempont az in vitro megtermékenyítés jogi megítéléséhez

Jogirodalom, jogélet

  • Térey Vilmos: Egy klasszikus újrahangolva – a miniszteri felelősségről
  • Rácz Lajos: Epitáfium Nagyné Szegvári Katalin