Magyar Közlöny 2012/105

Olvasási idő: 3 – 5 perc

12/2012. (VIII. 6.) EMMI rendelet: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról – 17683

23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelet: A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról – 17693

46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelet: Az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának tengeri kikötőjébe érkező vagy onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről – 17698

85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet: A 2012. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról – 17720

1275/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat: A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, továbbá a támogatás összegének növeléséről („a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése”) – 17837

1276/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat: A Nyugat-Dunántúli Régióban közoktatás-fejlesztést célzó kiemelt tervezési felhívásról – 17838

1277/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap K+F pályázatainak forrásátcsoportosításáról – 17838

1278/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat: Az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című kiemelt projektjavaslat előzetes nevesítéséről – 17838

1279/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program keretében egymilliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt projektjavaslat jóváhagyásáról („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program”) – 17840

1280/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat: A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről („Veszprém belső körút”; „81. számú főút 26+300–26+630 kilométerszelvények közötti út- és híd rehabilitációja”; „Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése”, valamint „A Hegyeshalom (kiz)–Csorna–Porpác vasútvonal villamosítása és állomási biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása”) – 17841

1281/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program forrásaiból megvalósítandó nagyprojekt Európai Bizottsághoz benyújtott támogatási kérelmének visszavonásáról [„Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, az RSD és mellékágai kotrása, a tassi vízleeresztő műtárgy létesítése és a Kvassay zsilip rekonstrukciója”] – 17847

1282/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. és 5. prioritásai keretében történő forrásátcsoportosításról – 17847

1283/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat: Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. prioritása keretében történő forrásátcsoportosításról – 17850

1284/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat: A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó költségvetési előirányzat átcsoportosításáról – 17850

 

Letölthető PDF-ben.