Magyar Közlöny 2012/112

Olvasási idő: 3 – 4 perc

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról – 19043

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet: A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről – 19095

231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról – 19102

232/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet: A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 19109

233/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 19110

234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet: A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 19185

16/2012. (VIII. 28.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről – 19189

3/2012. (VIII. 28.) PSZÁF rendelet: Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról – 19189

19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet: A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról – 19273

50/2012. (VIII. 28.) NFM rendelet: Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 19314

89/2012. (VIII. 28.) VM rendelet: A Tamariska-domb természetvédelmi terület létesítéséről – 19316

90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeiről – 19319

1314/2012. (VIII. 28.) Korm. határozat: A budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1053/2012. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról – 19321

 

Letölthető PDF-ben.