Magyar Közlöny 2012/117

Olvasási idő: 5 – 8 perc

250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 19683

251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 19686

252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 19687

4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelet: A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet módosításáról – 19691

36/2012. (IX. 7.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 61/2012. (IV. 27.) OVB határozata vizsgálatáról – 19741

222/2012. (IX. 7.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésekről – 19743

1326/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XII. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról – 19745

1327/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásáról szóló 1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozatban meghatározott feladatok módosításáról – 19747

1328/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: Egyes egészségügyi ingatlanok Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésébe adásáról – 19748

1329/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részleg (Algyő-Nagyfa) közös telephelyre integrálásával összefüggő feladatokról szóló 1060/2012. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról – 19748

1330/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A Közlekedés Operatív Program „Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című nagyprojekt támogatásának növeléséről – 19749

1331/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 4., 5. és 8. prioritásának megállapításáról, valamint a 4. és az 5. prioritásban meghirdethető pályázati felhívásoknak előkészítéséről – 19749

1332/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A KMOP keretében megvalósuló a „Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3102. j. úton” című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról – 19755

1333/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének elfogadásáról – 19757

1334/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A TÁMOP-3.4.5-12/1 azonosító számú („Tehetséghidak Program” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 19768

1335/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A Budapest–Cegléd–Szolnok–Lőkösháza vasútvonal 2000–2006. közötti időszakban Kohéziós Alapból támogatott fejlesztési projektek az Európai Bizottság által megállapított támogatási korrekcióinak csökkentéséhez szükséges intézkedésekről – 19770

1336/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú („Kecskemét város intermodális pályaudvar ésközösségi közlekedés fejlesztése-tervezés, engedélyezés” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 19770

1337/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0005 azonosító számú [„M30 gyorsforgalmi út (3. sz. főút korrekciója) Tornyosnémeti–országhatár közötti szakasz kivitelezése” című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről – 19773

1338/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 azonosító számú („Zirc város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 19775

1339/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 azonosító számú („Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 19777

1340/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005 azonosító számú („Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és Rekultivációs Projekt” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 19779

1341/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú („Dánszentmiklós–Nyáregyháza Szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 19781

1342/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0005 azonosító számú („Okány község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 19783

1343/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A fővárosi M2 metróvonal szerelvényeinek cseréje című projekt Közlekedés Operatív Programba történő beemelésének lehetőségéről – 19785

1344/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A TÁMOP-3.4.2.B-12/1 azonosító számú („Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 19785

1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: Az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről – 19787

1346/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének elfogadásáról és kiemelt projektek nevesítéséről – 19788

1347/2012. (IX. 7.) Korm. határozat: A Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt turisztikai projektek akciótervi nevesítéséről, valamint támogatásuk jóváhagyásáról – 19822

 

Letölthető PDF-ben.