Magyar Közlöny 2012/116

Olvasási idő: 2 – 2 perc

45/2012. (IX. 4.) BM rendelet: A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól szóló 12/2012. (III. 30.) BM rendelet módosításáról – 19652

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet: Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról – 19652

3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet: A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről – 19666

28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet: A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről – 19670

96/2012. (IX. 4.) VM rendelet: A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználásáról – 19671

216/2012. (IX. 4.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésekről – 19674

217/2012. (IX. 4.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 19676

218/2012. (IX. 4.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 19676

219/2012. (IX. 4.) KE határozat: Bírói felmentésről – 19676

220/2012. (IX. 4.) KE határozat: Gazdasági versenyhivatal versenytanácsa tagjává történő kinevezéséről – 19677

221/2012. (IX. 4.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 19677

1325/2012. (IX. 4.) Korm. határozat: A Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos egyes hatásköreinek további gyakorlásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról – 19678

 

Letölthető PDF-ben.