Magyar Közlöny 2012/115

Olvasási idő: 3 – 4 perc

242/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A nemzeti vagyonnal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 19453

243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról – 19456

244/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsairól – 19458

245/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet: Egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 19461

246/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 19476

247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 19478

248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről – 19479

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról – 19488

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról – 19493

41/2012. (VIII. 31.) KIM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 12.) KIM rendelet módosításáról – 19642

51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet: A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról – 19642

1324/2012. (VIII. 31.) Korm. határozat: A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti – kormánytisztviselő határozott idejű áthelyezésére tekintettel történő – előirányzat-átcsoportosításról – 19647

101/2012. (VIII. 31.) ME határozat: A Magyarország és a Török Köztársaság között Áfa Visszatérítési Viszonossági Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 19649

102/2012. (VIII. 31.) ME határozat: Magyarország és az Iraki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 19649

103/2012. (VIII. 31.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló 2008. február 28-án aláírt megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról – 19650

 

Letölthető PDF-ben.