Magyar Közlöny 2012/114

Olvasási idő: 3 – 5 perc

236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról – 19351

237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet: A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 19365

238/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet: A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról – 19371

239/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 19371

240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet: A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 19372

241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet: Az állami olimpiai jutalomról – 19398

40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet: Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól – 19400

92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet: A cukorrépa-termelők 2012. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról – 19411

93/2012. (VIII. 30.) VM rendelet: A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosításáról – 19415

94/2012. (VIII. 30.) VM rendelet: Az inaktivált telepspecifikus vakcinák előállítására és felhasználására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról – 19417

95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet: Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról – 19425

1315/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat: Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról – 19431

1316/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat: Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról – 19431

1317/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat: Az Európai Beruházási Bank állami projektfinanszírozó hitelei kapcsán felmerülő egyes kérdésekről – 19432

1318/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat: Az állami vagyonnal kapcsolatos többletbevétel felhasználásáról – 19432

1319/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 19433

1320/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat: A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott és finanszírozandó egyes kiemelt beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánításáról – 19435

1321/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat: Az állami olimpiai jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításáról – 19436

1322/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat: Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 19438

1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat: A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről – 19447

 

Letölthető PDF-ben.