Magyar Közlöny 2012/123

Olvasási idő: 4 – 7 perc

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet: A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 20391

268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet: A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítéséről – 20397

46/2012. (IX. 20.) BM rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról – 20398

37/2012. (IX. 20.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 52/2012. (IV. 5.) OVB határozata vizsgálatáról – 20407

227/2012. (IX. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 20411

228/2012. (IX. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 20412

229/2012. (IX. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 20415

230/2012. (IX. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 20415

231/2012. (IX. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 20417

232/2012. (IX. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 20418

233/2012. (IX. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 20418

234/2012. (IX. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 20420

235/2012. (IX. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 20420

236/2012. (IX. 20.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 20421

1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről – 20421

1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 20431

1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról – 20438

1382/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról – 20440

1383/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról – 20441

1384/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról – 20442

1385/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A TÁMOP-5.4.2-12/1 azonosító számú („Központi szociális információs fejlesztések” című) és a TÁMOP-5.4.7-12/1 azonosító számú („Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 20444

1386/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0008 azonosító számú („Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 20446

1387/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8202 j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 20447

1388/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A nemzetpolitikai tevékenység támogatásának finanszírozásához szükséges forrásigényről – 20449

1389/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A startmunka mintaprogram keretén belül a biomassza kazánprogram megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról, továbbá a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 20451

1390/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 20453

1391/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról – 20455

1392/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A Sapientia Alapítvánnyal kötendő elvi megállapodásról, és a megállapodásban foglalt célok megvalósításához szükséges forrásigényről – 20457

1393/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 20459

1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 20461

1395/2012. (IX. 20.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Miniszterelnökség fejezet címrendi módosításáról – 20463

115/2012. (IX. 20.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a magyar és a litván fiatalok együttműködéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 20465

116/2012. (IX. 20.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 20465

 

Letölthető PDF-ben.