Magyar Közlöny 2012/122

Olvasási idő: 2 – 4 perc

2012. évi CXXXII. törvény: A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosításáról – 20312

266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet: A kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról – 20319

17/2012. (IX. 18.) MNB rendelet: A „100 éves a Magyar Cserkészszövetség” kupronikkel emlékérme kibocsátásáról – 20333

27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet: Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 20335

28/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet: Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet, valamint a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról – 20371

43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal létrehozásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 20375

29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet: A „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról – 20379

56/2012. (IX. 18.) NFM rendelet: A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról – 20381

57/2012. (IX. 18.) NFM rendelet: Az Agrármarketing Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól – 20382

60/2012. (IX. 18.) OGY határozat: Népi kezdeményezésről – 20387

61/2012. (IX. 18.) OGY határozat: Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról – 20387

1378/2012. (IX. 18.) Korm. határozat: A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításáról – 20388
Letölthető PDF-ben.