Magyar Közlöny 2012/121

Olvasási idő: 4 – 6 perc

261/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról – 20079

262/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet: A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról – 20080

263/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet: A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 20081

264/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet: A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatkörét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról – 20081

265/2012. (IX. 17.) Korm. rendelet: Anukleáris energiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról – 20082

20/2012. (IX. 17.) HM rendelet: A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról – 20084

54/2012. (IX. 17.) NFM rendelet: A bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet módosításáról – 20102

55/2012. (IX. 17.) NFMrendelet: A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről – 20105

1367/2012. (IX. 17.) Korm.határozat: Magyarország Kormánya és aBahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 20293

1368/2012. (IX. 17.) Korm.határozat: A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 20293

1369/2012. (IX. 17.) Korm.határozat: A Magyar–Szerb Kisebbségi Vegyes Bizottság IV. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról – 20294

1370/2012. (IX. 17.) Korm.határozat: Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció Kormánya között aMagyarország és Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 20296

1371/2012. (IX. 17.) Korm.határozat: A közszolgálati ellenőrzések 2012. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekről – 20297

1372/2012. (IX. 17.) Korm.határozat: Az állami fenntartásba átvett, költségvetési szervként működő fekvőbeteg-szakellátó intézményekben foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról – 20297

1373/2012. (IX. 17.) Korm.határozat: A „Székelyföldi Eger Napok” elnevezésű programsorozat megvalósításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról – 20299

1374/2012. (IX. 17.) Korm.határozat: A Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium közötti, új NATO székház finanszírozásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról – 20301

1375/2012. (IX. 17.) Korm.határozat: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatási szervezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 20303

1376/2012. (IX. 17.) Korm.határozat: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti, az EU Duna Régió Stratégiáért Felelős Kormánybiztos Titkársága működésének, szakmai feladatainak ellátásának biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról – 20306

1377/2012. (IX. 17.) Korm.határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 20308

114/2012. (IX. 17.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 20310

 

Letölthető PDF-ben.