Magyar Közlöny 2012/128

Olvasási idő: 7 – 11 perc

2012. évi CXXXVIII. törvény: A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról – 20726

2012. évi CXXXIX. törvény: Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról – 20728

2012. évi CXL. törvény: Egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal összefüggő törvényi rendelkezések módosításáról – 20728

272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet: Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 20729

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet: A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről – 20735

274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet: A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről – 20746

275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet: Az Országgyűlési Őrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 20779

276/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet: A Kristályház Korlátolt Felelősségű Társaságnak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 20781

277/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet: Az állami olimpiai jutalomról szóló 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 20782

278/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet: A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 20783

279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet: Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról – 20784

280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet: A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról – 20864

13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet: A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról – 20867

14/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet: A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról – 20869

30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról – 20871

44/2012. (IX. 28.) KIM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet módosításáról – 20902

30/2012. (IX. 28.) NGM rendelet: A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról – 20902

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet: A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról – 20903

101/2012. (IX. 28.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosításáról – 21019

63/2012. (IX. 28.) OGY határozat: A Hungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról – 21021

237/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói felmentésről – 21021

238/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói felmentésről – 21022

239/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói felmentésről – 21022

240/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói felmentésről – 21022

241/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói felmentésről – 21023

242/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 21023

243/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 21023

244/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 21024

245/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 21024

246/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 21024

247/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 21025

248/2012. (IX. 28.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 21025

249/2012. (IX. 28.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 21025

250/2012. (IX. 28.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 21026

251/2012. (IX. 28.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 21026

252/2012. (IX. 28.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 21027

253/2012. (IX. 28.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 21027

254/2012. (IX. 28.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 21028

255/2012. (IX. 28.) KE határozat: Szolgálati viszony megszűnésének megállapításáról – 21028

256/2012. (IX. 28.) KE határozat: Szolgálati viszony megszüntetéséről – 21029

1404/2012. (IX. 28.) Korm. határozat: Az ENSZ Közgyűlésének 67. ülésszakán való magyar részvételről – 21029

1405/2012. (IX. 28.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 21029

1406/2012. (IX. 28.) Korm. határozat: Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról – 21030

1407/2012. (IX. 28.) Korm. határozat: A 2012. évi paralimpiai állami jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításáról – 21031

1408/2012. (IX. 28.) Korm. határozat: A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználásáról – 21033

1409/2012. (IX. 28.) Korm. határozat: A Magyarság Háza épületének kialakításához kapcsolódó állami támogatásról – 21036

1410/2012. (IX. 28.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 21038

1411/2012. (IX. 28.) Korm. határozat: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal peres ügye kapcsán felmerült fizetési kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 21040

1412/2012. (IX. 28.) Korm. határozat: A 2012. július 16. és 26. közötti konzultációs sorozat vonatkozásában vállalt feladatokról – 21042

121/2012. (IX. 28.) ME határozat: Az Államreform Operatív Program – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről – 21043

 

Letölthető PDF-ben.