Magyar Közlöny 2012/131

Olvasási idő: 3 – 5 perc

282/2012. (X. 4.) Korm. rendelet: Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 22315

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet: A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről – 22315

19/2012. (X. 4.) MNB rendelet: A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról – 22325

47/2012. (X. 4.) BM rendelet: Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról – 22328

64/2012. (X. 4.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 22332

1418/2012. (X. 4.) Korm. határozat: Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 22333

1419/2012. (X. 4.) Korm. határozat: A központosított illetményszámfejtéshez kötelezően csatlakozók körének bővítéséhez szükséges intézkedésekről – 22341

1420/2012. (X. 4.) Korm. határozat: A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról – 22341

1421/2012. (X. 4.) Korm. határozat: Az Államreform Operatív Program akcióterveiben szereplő egyes kiemelt projektek nevesítéséről – 22342

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat: Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akciótervének elfogadásáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes konstrukciók törléséről, és egyes kiemelt projektek nevesítéséről – 22345

1423/2012. (X. 4.) Korm. határozat: A Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról – 22369

1424/2012. (X. 4.) Korm. határozat: A „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” című projektek megvalósítása érdekében a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében egyes kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról – 22376

1425/2012. (X. 4.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú („Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 22379

1426/2012. (X. 4.) Korm. határozat: A TÁMOP 2.4.8-12/1 azonosító számú („A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése”) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 22381

1427/2012. (X. 4.) Korm. határozat: A Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Szakiskola és Szakközépiskola működésének támogatásához szükséges, rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 22383

122/2012. (X. 4.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 22385

123/2012. (X. 4.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 22385

124/2012. (X. 4.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 22385

 

Letölthető PDF-ben.