Magyar Közlöny 2012/132

Olvasási idő: 2 – 2 perc

13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke által adományozható Elnöki Díjról – 22388

14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet: A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet módosításáról – 22389

48/2012. (X. 8.) BM rendelet: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet módosításáról – 22422

49/2012. (X. 8.) BM rendelet: A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról – 22423

31/2012. (X. 8.) EMMI rendelet: A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint agyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról – 22424

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet: A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról – 22436

Köf. 5002/2012/13. határoz: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 22554

1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat: A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről – 22558

 

Letölthető PDF-ben.