Magyar Közlöny 2012/133

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2012. évi CXLI. törvény: A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról – 22571

2012. évi CXLII. törvény: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról – 22573

2012. évi CXLIII. törvény: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról – 22573

2012. évi CXLIV. törvény: A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról – 22575

284/2012. (X. 9.) Korm. rendelet: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28. napján aláírt, a 45/2008. (II. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről – 22578

285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet: Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól – 22580

65/2012. (X. 9.) OGY határozat: Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról – 22589

66/2012. (X. 9.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 22589

67/2012. (X. 9.) OGY határozat: Az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009–2010 szóló beszámoló elfogadásáról – 22590

1430/2012. (X. 9.) Korm. határozat: Az Egyesült Arab Emírségek Kormánya és Magyarország Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 22590

1431/2012. (X. 9.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 22591

1432/2012. (X. 9.) Korm. határozat: A Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendeléséről – 22591

1433/2012. (X. 9.) Korm. határozat: Az EU Önerő Alap költségvetési támogatási előirányzatának átcsoportosításáról – 22592

1434/2012. (X. 9.) Korm. határozat: Az Egyetemes Postaegyesület XXV. Kongresszusán való magyar részvételről – 22594

 

Letölthető PDF-ben.