Magyar Közlöny 2012/134

Olvasási idő: 6 – 9 perc

286/2012. (X. 11.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek az Alaptörvénnyel és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat létrehozásával összefüggő módosításáról – 22598

287/2012. (X. 11.) Korm. rendelet: A nyugellátások és egyes más ellátások 2012. évi kiegészítő emeléséről – 22600

288/2012. (X. 11.) Korm. rendelet: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról – 22602

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet: A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól – 22603

50/2012. (X. 11.) BM rendelet: Egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról – 22623

51/2012. (X. 11.) BM rendelet: A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosításáról – 22628

33/2012. (X. 11.) EMMI rendelet: Egyes orvostechnikai rendeleteknek atermékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény tekintetében történő módosításáról, valamint egyes gyógyszerészeti tárgyú rendeletek módosításáról – 22630

21/2012. (X. 11.) HM rendelet: A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról – 22632

105/2012. (X. 11.) VM rendelet: A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról – 22649

106/2012. (X. 11.) VM rendelet: Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 22654

107/2012. (X. 11.) VM rendelet: Az egységes területalapú támogatás, valamint akülönleges tejtámogatás összegének megállapításáról – 22661

108/2012. (X. 11.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosításáról – 22661

Köf. 5049/2012/6. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 22666

Köf. 5015/2012/6. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 22670

257/2012. (X. 11.) KE határozat: Államtitkári megbízatás megszűnéséről – 22675

258/2012. (X. 11.) KE határozat: Államtitkári felmentésről és kinevezésről – 22675

259/2012. (X. 11.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 22676

260/2012. (X. 11.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 22676

261/2012. (X. 11.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 22678

262/2012. (X. 11.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 22680

263/2012. (X. 11.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 22680

264/2012. (X. 11.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 22681

265/2012. (X. 11.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 22682

1435/2012. (X. 11.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között aDunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 22682

1436/2012. (X. 11.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között azideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 22683

1437/2012. (X. 11.) Korm. határozat: AMagyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat módosításáról – 22683

1438/2012. (X. 11.) Korm. határozat: AMiniszterelnökség és aKözigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 22693

1439/2012. (X. 11.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 22698

1440/2012. (X. 11.) Korm. határozat: AMÁV vasúti dolgozóinak 2011–2013. években történő pénzügyi ösztönzéséről szóló 1447/2011.(XII. 21.) Korm. határozat előírásainak 2012.évi teljesítéséről – 22700

1441/2012. (X. 11.) Korm. határozat: A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. alapításához, illetve működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról – 22702

1442/2012. (X. 11.) Korm. határozat: Az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0010 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3401. jelű úton” című) és az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 3831. jelű és4145. jelű utakon”) című projektek támogatásának jóváhagyásáról – 22704

1443/2012. (X. 11.) Korm. határozat: A NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0006 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7343. j. és 6835. j. utakon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 22706

1444/2012. (X. 11.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0007 azonosító számú („A szécsényi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 22708

1445/2012. (X. 11.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 22710

1446/2012. (X. 11.) Korm. határozat: AKEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú („Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 22712

1447/2012. (X. 11.) Korm. határozat: Az EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító számú [Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR) című] projekt műszaki tartalmának módosításáról – 22714

1448/2012. (X. 11.) Korm. határozat: A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról – 22714

125/2012. (X. 11.) ME határozat: A Magyarország és Törökország közötti szociális biztonsági egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 22716

 

Letölthető PDF-ben.