Magyar Közlöny 2012/135

Olvasási idő: 2 – 3 perc

290/2012. (X. 15.) Korm. rendelet: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 22718

291/2012. (X. 15.) Korm. rendelet: Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2012. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról – 22719

20/2012. (X. 15.) MNB rendelet: A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről – 22720

21/2012. (X. 15.) MNB rendelet: A „Popovics Sándor” ezüst emlékérme kibocsátásáról – 23352

45/2012. (X. 15.) KIM rendelet: A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról – 23354

109/2012. (X. 15.) VM rendelet: A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosításáról – 23355

110/2012. (X. 15.) VM rendelet: A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosításáról – 23357

126/2012. (X. 15.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről – 23359

85/2012. (X. 15.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 23359

86/2012. (X. 15.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 23360

 

Letölthető PDF-ben.