Magyar Közlöny 2012/136

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2012. évi CXLV. törvény: Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról – 23364

2012. évi CXLVI. törvény: A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról – 23365

2012. évi CXLVII. törvény: A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról – 23374

2012. évi CXLVIII. törvény: A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról – 23390

2012. évi CXLIX. törvény: A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról – 23390

292/2012. (X. 15.) Korm. rendelet: A 306. számú, Miskolc megyei jogú várost északról (az M30 és a 26. számú főút között) elkerülő főút II. ütemével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 23394

 

Letölthető PDF-ben.