Magyar Közlöny 2012/137

Olvasási idő: 3 – 4 perc

93/2012. (X. 16.) Korm. rendelet: Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 23401

294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet: A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 23401

295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet: Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról – 23405

15/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelet: A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról – 23413

16/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelet: A pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról – 23956

31/2012. (X. 16.) NGM rendelet: A munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról – 24075

Köf. 5051/2012/6. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 24077

68/2012. (X. 16.) OGY határozat: Az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről, valamint az Állami Számvevőszék tevékenységét érintő egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről és visszavonásáról –
24083

69/2012. (X. 16.) OGY határozat: A Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról – 24084

70/2012. (X. 16.) OGY határozat: Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről (2007–2010.) szóló jelentés elfogadásáról – 24085

266/2012. (X. 16.) KE határozat: Államtitkári kinevezésről – 24085

1449/2012. (X. 16.) Korm. határozat: A Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának és feladatainak megváltoztatásáról, összefüggésben az Európai Unió 2014–20 közötti költségvetési időszakára való felkészülés kormányzati feladatairól – 24086

1450/2012. (X. 16.) Korm. határozat: A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról – 24088

1451/2012. (X. 16.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 24090

 

Letölthető PDF-ben.