Magyar Közlöny 2012/157

Olvasási idő: 2 – 4 perc

2012. évi CLXX. törvény: A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról – 26268

2012. évi CLXXI. törvény: A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről – 26283

2012. évi CLXXII. törvény: A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról – 26289

2012. évi CLXXIII. törvény: A Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről – 26295

2012. évi CLXXIV. törvény: A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának kihirdetéséről – 26296

2012. évi CLXXV. törvény: A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról – 26297

2012. évi CLXXVI. törvény: A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról – 26341

2012. évi CLXXVII. törvény: Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról – 26342

24/2012. (XI. 27.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről – 26343

25/2012. (XI. 27.) PSZÁF rendelet: A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet módosításáról – 26343

58/2012. (XI. 27.) BM rendelet: A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről – 26463

 

Letölthető PDF-ben.