Magyar Közlöny 2012/158

Olvasási idő: 5 – 8 perc

331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet: A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 26471

332/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 26501

333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet: Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról – 26501

59/2012. (XI. 28.) BM rendelet: A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról – 26502

41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet: A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról – 26539

42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet: Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 26544

47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet: A bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet és a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosításáról – 26545

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről – 26547

1519/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencián (Rio+20) vállalt Nemzetközi Víz Konferencia (Budapest, 2013) megszervezéséről, valamint a Fenntartható Fejlődési Célok 2015-ig történő kidolgozására létrehozandó ENSZ munkacsoportban való magyar részvételről – 26555

1520/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: Az Európai Területi Együttműködés célkitűzése keretében az Európai Unió 2014–2020-as költségvetési időszakában megvalósuló határ menti és transznacionális programok előkészítésével kapcsolatos feladatok meghatározásáról – 26556

1521/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A Svájci Államszövetség és Magyarország között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 26557

1522/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: Az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzésre kerülő „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozására irányuló koncepció elfogadásáról és működési feltételeinek megteremtéséről – 26557

1523/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának a nyugdíjigazgatási eljárásokkal kapcsolatos végrehajtásáról – 26558

1524/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A Microsoft Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről – 26559

1525/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításáról – 26559

1526/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról – 26562

1527/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritásának 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. prioritásának a megállapításáról, valamint egyes konstrukciók keretösszegének a módosításáról – 26562

1528/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében finanszírozott („Villányi elkerülő út építése” című) kiemelt projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról – 26565

1529/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A Közlekedési Operatív Program keretében finanszírozott („Kecskemét város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése-tervezés engedélyezés” című) kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról – 26567

1530/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 26569

1531/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A TÁMOP-1.2.1-07/1-2007-0002 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról – 26571

1532/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs program” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 26573

1533/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0013 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7312 j. úton” című), valamint a KDOP-4.2.1/A-11-2012-0012 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8127 j. úton” című) projektek támogatásáról – 26575

1534/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A KMOP-2.1.1/A-11-2012-0010 azonosító számú („Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3113. és 3105. j. utakon” című), valamint a KMOP-2.1.1/A-11-2012-0009 azonosító számú („Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3103. j. úton” című) projektek támogatásának jóváhagyásáról – 26577

1535/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a címrend és egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról szóló 1223/2012. (VII. 3.) Korm. határozat módosításáról – 26579

1536/2012. (XI. 28.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 26579

140/2012. (XI. 28.) ME határozat: Magyarország és a Svájci Államszövetség között Az adóügyek és a pénzpiac területén történő együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 26581

 

Letölthető PDF-ben.