Magyar Közlöny 2012/161

Olvasási idő: 4 – 7 perc

334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet: Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 26961

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet: A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről – 26962

336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet: Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól – 26973

337/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet: A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról – 26976

338/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet: Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésével összefüggő módosításáról – 26978

339/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet: Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 26981

50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet: A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról – 26983

32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet: A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól – 27135

63/2012. (XII. 4.) NFM rendelet: Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet módosításáról – 27137

1537/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról – 27139

1538/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A Magyar–Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány alapító jogait gyakorló miniszter személyéről – 27139

1539/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról – 27140

1540/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A helyi önkormányzatok adósságállományának részleges konszolidációjáról – 27140

1541/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: Az Ócsai Szociális Családiház-építési Program keretében épülő lakópark ingatlanai vagyonkezelésének egyes kérdéseiről – 27141

1542/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között a megyei levéltárak Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásával összefüggésben szükséges előirányzat- átcsoportosításról, valamint a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról – 27142

1543/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A megyei múzeumi szervezetek állami fenntartásban maradó tagintézményeiről – 27144

1544/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 27145

1545/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27145

1546/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A MÁV Zrt. forrásbevonásához egyedi állami készfizető kezességvállalásra történő felhatalmazásról – 27147

1547/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A 2011. évi maradványok felhasználásáról – 27147

1548/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27154

1549/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról – 27156

1550/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27161

1551/2012. (XII. 4.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról – 27163

 

Letölthető PDF-ben.