Magyar Közlöny 2012/162

Olvasási idő: 2 – 4 perc

2012. évi CLXXXVII. törvény: A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról – 27178

340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet: Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 27183

341/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet: A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről szóló 358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról szóló 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 27341

342/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet: Az R-CO Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 27342

343/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet: A SZALÓK HOLDING Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 27342

46/2012. (XII. 5.) EMMI rendelet: A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról – 27343

33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet: A Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól – 27343

1552/2012. (XII. 5.) Korm. határozat: A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 azonosító számú („Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 27346

1553/2012. (XII. 5.) Korm. határozat: A KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú („Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 27348

1554/2012. (XII. 5.) Korm. határozat: A hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 27350

141/2012. (XII. 5.) ME határozat: Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnöke megbízásáról – 27351

 

Letölthető PDF-ben.