Magyar Közlöny 2012/163

Olvasási idő: 4 – 7 perc

344/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről – 27355

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet: Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 27360

122/2012. (XII. 6.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosításáról – 27364

123/2012. (XII. 6.) VM rendelet: A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról – 27367

124/2012. (XII. 6.) VM rendelet: A tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról – 27369

39/2012. (XII. 6.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB határozatának kiegészítéséről – 27374

40/2012. (XII. 6.) AB határozat: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 27376

41/2012. (XII. 6.) AB határozat: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról – 27389

1555/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A 2012. november 26. és december 7. között Dohában megrendezendő ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye Részes Felek Konferenciája 18. ülésszakán való magyar részvételről – 27401

1556/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A DDOP-5.1.3/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása az 5117. j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 27401

1557/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: Az ÉMOP-5.1.1/C-11-2012-0002 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 2603 és 25119 j. utakon” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 27403

1558/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A 2013. évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1457/2012. (X. 19.) Korm. határozat 15. pontjában előírt – a pénztárgépek állami adóhatósággal történő összeköttetése – feladat végrehajtásához szükséges forrásbiztosításról – 27405

1559/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A Magyar Államkincstár kibővített központosított illetményszámfejtési feladatainak ellátásához szükséges forrásigényének kielégítéséről – 27405

1560/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A MÁV vasúti dolgozóinak 2011–2013. években történő pénzügyi ösztönzéséről szóló 1447/2011. (XII. 21.) Korm. határozat előírásainak 2012. évi teljesítéséről szóló 1440/2012. (X. 11.) Korm. határozat módosításáról – 27406

1561/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról – 27407

1562/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27409

1563/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27411

1564/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27413

1565/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27415

1566/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27417

1567/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27419

1568/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 27421

1569/2012. (XII. 6.) Korm. határozat: Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. magyarországi beruházásához kapcsolódó képzéseinek, valamint a Kft. tanműhely létrehozását, felszerelését célzó fejlesztési tevékenységének kormányzati támogatásáról – 27423

142/2012. (XII. 6.) ME határozat: Főiskolai rektor megbízásáról – 27423

 

Letölthető PDF-ben.