Magyar Közlöny 2012/167

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2012. évi CXCV. törvény: A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2012. évi módosításának kihirdetéséről – 27703

349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet: Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról – 27793

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet: A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet közfoglalkoztatással összefüggő módosításáról – 27822

351/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 27824

28/2012. (XII. 12.) PSZÁF rendelet: A hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó javadalmazási adatok köréről – 27825

64/2012. (XII. 12.) BM rendelet: Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról – 27834

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet: A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről – 27850

126/2012. (XII. 12.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 27866

127/2012. (XII. 12.) VM rendelet: Az egyes ebtenyésztéssel és eb-egészségüggyel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról – 27872

87/2012. (XII. 12.) OGY határozat: Népi kezdeményezésről – 27875

88/2012. (XII. 12.) OGY határozat: A magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról – 27875

89/2012. (XII. 12.) OGY határozat: Egyházkénti elismerés elutasításáról – 27876

90/2012. (XII. 12.) OGY határozat: Az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról – 27876

1573/2012. (XII. 12.) Korm. határozat: Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 27876

1574/2012. (XII. 12.) Korm. határozat: A TESCO-GLOBAL Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről – 27877

1575/2012. (XII. 12.) Korm. határozat: Az IBM Magyarországi Kft. és a Stadler Trains Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről – 27877

1576/2012. (XII. 12.) Korm. határozat: A GE Hungary Kft. és a National Instruments Hungary Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről – 27878

1577/2012. (XII. 12.) Korm. határozat: A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról – 27878

1578/2012. (XII. 12.) Korm. határozat: A 2011. évi előirányzat-maradványok felhasználásáról – 27880

1579/2012. (XII. 12.) Korm. határozat: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 27880

143/2012. (XII. 12.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó, a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról – 27880

144/2012. (XII. 12.) ME határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, Muraszombaton, 1996. július 10-én aláírt Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról – 27881

 

Letölthető PDF-ben.