Magyar Közlöny 2012/169

Olvasási idő: 2 – 3 perc

67/2012. (XII. 14.) BM rendelet: A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 27964

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet: A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról – 27969

69/2012. (XII. 14.) BM rendelet: A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról – 27977

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet: A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról – 27979

71/2012. (XII. 14.) BM rendelet: A járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 27989

35/2012. (XII. 14.) NGM rendelet: Egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 28056

36/2012. (XII. 14.) NGM rendelet: A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosításáról – 28074

128/2012. (XII. 14.) VM rendelet: A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról – 28075

1/2012. BJE jogegységi határozat: A Kúria büntető jogegységi határozata – 28111

Köf. 5056/2012/5. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 28118

91/2012. (XII. 14.) OGY határozat: Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 28123

92/2012. (XII. 14.) OGY határozat: Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében – 28123

1582/2012. (XII. 14.) Korm. határozat: A határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultációval összefüggő feladatokról – 28124

Letölthető PDF-ben.