Magyar Közlöny 2013/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

1/2013. (I. 4.) Korm. rendelet: Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között 2010. február 23-án, Chisinauban aláírt Gazdasági Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről – 22

2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet: A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 24

1/2012. BKMPJE jogegységi határozat: A Kúria jogegységi határozata – 28

1003/2013. (I. 4.) Korm. határozat: A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésének biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 32

1/2013. (I. 4.) ME határozat: A Magyar Energia Hivatal elnökhelyettese kinevezéséről – 34

 

Letölthető PDF-ben.