Magyar Jog 2012/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • dr. Kovács András György – dr. F. Rozsnyai Krisztina – dr. Varga István: A közigazgatási perorvoslatok szabályozásának lehetőségei európai perspektívában
  • dr. Lőrinczi Gyula: Polgári jog, fogyasztóvédelem, csődjog

Fórum

  • dr. Fázsi László – dr. Fedor Anett: A fog elvesztésének minősítési kérdései a büntető ítélkezésben
  • dr. Nagy Károly: A sértetti jogok a gazdasági bűncselekmények miatt folytatott büntetőeljárásokban
  • dr. Patassy Benedek: A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek diszpozitivitása
  • dr. Pál Szilvia – dr. Diószeginé dr. Szolyák Elvira: “Viharon túl, szélcsenden innen.” Fodrozódások az állóvízben: gondolatok a gyermektartási kötelezettség tőkével való megváltásáról és e megállapodás módosíthatóságáról

Európai és külföldi jogi szemle

  • dr. Harsági Viktória: Európai fizetési meghagyásos eljárás  mint a hatékony jogérvényesítés eszköze?