Magyar Közlöny 2013/7

Olvasási idő: 2 – 4 perc

5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet: A közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 732

1010/2013. (I. 16.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a védelem területén történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására és kihirdetésére adott felhatalmazásról – 738

1011/2013. (I. 16.) Korm. határozat: A Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről – 738

1012/2013. (I. 16.) Korm. határozat: A GOP-2012-3.1.2. kódszámú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések” című) pályázati felhívás keretében beérkezett projektek támogatásának jóváhagyásáról – 739

1013/2013. (I. 16.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú, „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú, „Várkert Bazár fejlesztése” című kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról – 741

1014/2013. (I. 16.) Korm. határozat: A TÁMOP-5.4.10-12/1 azonosító számú, „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című, és a TIOP-3.3.1B-12/1 azonosító számú, „Kontakt tolmácsszolgáltatás. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése video alapú jelnyelvi tolmácsolás és szöveges operátori szolgáltatások bevezetésével” című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről – 741

1015/2013. (I. 16.) Korm. határozat: A TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről – 743

3/2013. (I. 16.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 745

1/2013. (I. 16.) NFM határozat: Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 49. alcíme hatálybalépését megalapozó európai bizottsági határozat meghozatala időpontjának megállapításáról – 745

Letölthető PDF-ben.