Magyar Közlöny 2013/8

Olvasási idő: 2 – 4 perc

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet: A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól – 748

7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet: A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról – 754

8/2013. (I. 18.) Korm. rendelet: A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről – 769

9/2013. (I. 18.) Korm. rendelet: A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2009. szeptember 18-án Budapesten létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről – 769

4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet: A közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről – 773

5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet: Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről – 789

6/2013. (I. 18.) EMMI rendelet: Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 790

1/2013. (I. 18.) VM rendelet: Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet módosításáról – 794

Köf. 5075/2012/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 796

1016/2013. (I. 18.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. prioritásának megállapításáról, valamint egyes pályázati felhívások jóváhagyásáról – 802

1017/2013. (I. 18.) Korm. határozat: A TÁMOP-6.2.5./A/12/1 azonosító számú („Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél – Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről – 806

 

Letölthető PDF-ben.