Állam- és Jogtudomány 2012/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmányok

  • Gajduschek György: Átpolitizált közszolgálat. A személyzeti hatáskörök telepítése a magyar közszolgálat jogi szabályozásában
  • Ganczer Mónika: Az állampolgárság más államok általi elismerése és az effektivitás elve
  • Hollán Miklós: A befolyással üzérkedés büntetendősége a közszférán túl
  • Nótári Tamás: A Lex Baiuvariorum rabszolgákra vonatkozó rendelkezései
  • Varga Zs. András – Torma András – Koi Gyula: A Public-Private Partnership Magyarországon

Szemle:

  • Hamza Gábor: A külföldi nemzeti (tudományos) akadémiák struktúrája — különös tekintettel a természettudományok és a társadalomtudományok kapcsolatára

Jogirodalom

  • Patyi András: Közigazgatás – Alkotmány – Bíráskodás (Koi Gyula)